یارم بیا

از آهنگ

پرش به: ناوبری, جستجو

متن آهنگ

آی یارم بیا
دلدارم بیا
دل میل تو داره
سزاوارم بیا
آآآ
آی یارم بیا
دلدارم بیا
دل میل تو داره
سزاوارم بیا

دلبر جانمه
ماه تابانمه
به پیش من
بیا بیا

دلبر جانمه
ماه تابانمه
به پیش من
بیا بیا

آی یارم بیا
دلدارم بیا
دل میل تو داره
سزاوارم بیا

آآآ
آی یارم بیا
دلدارم بیا
دل میل تو داره
سزاوارم بیا

از بدخشانمه
آرام جانمه
به پیش من
بیا بیا

از بدخشانمه
آرام جانمه
به پیش من
بیا بیا

آی یارم بیا
دلدارم بیا
دل میل تو داره
سزاوارم بیا
آآآ
آی یارم بیا
دلدارم بیا
دل میل تو داره
سزاوارم بیا

آی یارم بیا
دلدارم بیا
دل میل تو داره
سزاوارم بیا

آآآ
آی یارم بیا
دلدارم بیا
دل میل تو داره
سزاوارم بیا

آی یارم بیا
دلدارم بیا
دل میل تو داره
سزاوارم بیا
آآآ
آی یارم بیا
دلدارم بیا
دل میل تو داره
سزاوارم بیا
دل میل تو داره

اطلاعات مربوط به آهنگ

  • نام خواننده
    ‌ کیوسک

لینک‌ها

ابزارهای شخصی