لیلی

از آهنگ

پرش به: ناوبری, جستجو

متن آهنگ

یه روزی دنیا خوب بود و آروم بود
واسه زندگی همه چی آسون بود
هر کی کارشو می‌کرد، حالشو می‌برد
تکلیف روزاش معلوم بود

یکی اومد گفت حالش بده
قلب‌شو انگاری طوفان زده
یکیو می‌خواد اسمش لیلیه
آره درسته، اون مجنون بود
داد می‌زد می‌گفت وضعش بده
آخه اگه لیلی جوابش رو نده
می‌میره و داغون می‌شه
همه گفتن پاشو! واسه مرد این کارا بده
زیر لب هی می‌گفت لیلی
اگه نداشت به من هیچ میلی
ظرف‌مو شیکوند، چرا ظرف منو
هی وای لیلی، آخ لیلی
آی لیلی، آی لیلی لیلی
آی لیلی، آی لیلی لیلی
آی لیلی، آی لیلی لیلی
آی لیلی، آی آی لیلی
آی لیلی، آی لیلی لیلی
آی لیلی، آی لیلی لیلی
آی لیلی، آی لیلی لیلی
آی لیلی، آی آی لیلی

از اون روزا گذشت و مجنون غم کشید
از اون گذشت و نوبت به من رسید
هی ترسیدم و آخرم اومد
بلای لیلی سرم اومد
با خودم می‌گفتم مجنون کجا، من کجا؟
عشق بازیه بابا، من کجا، زن کجا؟
هی مَن کردم، سرم اومدم
ریغِ رحمت آخرم اومد
این سری لیلی با گونه‌های پروتزی
بوی عطر و کلمات فانتزی
من احمق هم مجنون و شیدا
واسه عشقش مور موره گزگزی
هر چی می‌گفت می‌گفتم هی جونم بشی
با خودش می‌گفت، بذار دیوونم بشی
یه کاری کنم ربّ‌تو یاد کنی
بفهمی لیلی کیه بری فریاد کنی
 
تا دنیا دنیاست، لیلی همینه
مجنون بزرگ‌ترین احمقِ زمینه
لیلی من هم رفت، این قصه تکرار شد
الهی این لیلی، خیر نبینه

تا دنیا دنیاست، لیلی همینه
مجنون بزرگ‌ترین احمقِ زمینه
لیلی من هم رفت، این قصه تکرار شد
الهی این لیلی، خیر نبینه

آی لیلی، آی لیلی لیلی
آی لیلی، آی لیلی لیلی
آی لیلی، آی لیلی لیلی
آی لیلی، آی آی لیلی
آی لیلی، آی لیلی لیلی
آی لیلی، آی لیلی لیلی
آی لیلی، آی لیلی لیلی
آی لیلی، آی آی لیلی

...

اطلاعات مربوط به آهنگ

  • نام خواننده
    ‌ سینا حجازی

لینک‌ها

ابزارهای شخصی