امشب شب مهتابه

از آهنگ

پرش به: ناوبری, جستجو

متن آهنگ

امشب به بر من است آن مایه‌ی ناز
یا رب تو کلید صبح در چاه انداز
‌ای روشنی صبح به مشرق برگرد
ای ظلمت شب، با من بیچاره بساز
ای روشنی صبح به مشرق برگرد
ای ظلمت شب، با من بیچاره بساز

امشب شب مهتابه، حبیبم رو می‌خوام (۲)
حبیبم اگر خوابه، طبیبم رو می‌خوام (۲)
گویید فلانی آمده، آن یار جانی آمده
مست است و هشیارش کنید
خواب است و بیدارش کنید
آمده حال تو، احوال تو، سیه خال تو، سفید روی تو، ببیند برود (۲)

امشب شب مهتابه، حبیبم رو می‌خوام
حبیبم اگر خوابه، طبیبم رو می‌خوام

ماه غلام رخ زیبای توست (۲)
سرو کمر بسته‌ی بالای توست، ای حبیبم (۲)
مجمع دل‌های پریشان جمع، ای حبیب، ای حبیبم (۲)
چین و خم زلف چلیپای توست، ای حبیبم
چین و خم زلف چلیپای توست، ای طبیبم
ای مه انور، لعل تو شکر
از همه بهتر، قند مکرر
جانم جانم قند مکرر
جانم جانم قند مکرر لب خندان توست، ای حبیبم
قند مکرر لب خندان توست، ای حبیبم 
قند مکرر لب خندان توست، ای طبیبم


اطلاعات مربوط به آهنگ

  • نام خواننده
    ‌ سیما مافیها، مرضیه، فریدون فرخزاد
    آهنگساز و شاعر
    علی اکبر شیدا

لینک‌ها

ابزارهای شخصی